Czym jest psychoterapia?

Czym jest psychoterapia?

Wszystkim osobom, którym doskwierają różnego rodzaju zaburzenia, cierpienie lub ogólne pogorszenie funkcjonowania, zaleca się podjęcie psychoterapii.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest leczeniem, w którym używa się metody tak zwanego osobistego wpływu. Ważne jest przede wszystkim to, jakim człowiekiem jest sam prowadzący. Psychoterapia prowadzona jest przez psychoterapeutę (lub kilku psychoterapeutów - w ramach uzgodnionej umowy). Głównym jej celem jest powrót do poziomu funkcjonowania, jaki był przejawiany przez pacjenta przed leczeniem, bądź rozwój do poziomu, który był wcześniej zupełnie nieosiągalny. Jeśli nie jest to możliwe, psychoterapeuta stara się po prostu zapobiec pogorszeniu funkcjonowania.

Zobacz: Gabinet psychoterapeuty w Krakowie - Dr Marta Myszkowska-Litwa

 

Skuteczność leczenia

Trzeba od razu zaznaczyć, że psychoterapia nie jest ustaloną, działającą jak lekarstwo, procedurą. Nie ma w niej jednego, "podawanego" przez lekarza remedium, a pacjenta nie da się po prostu wytrenować. Rzeczywistość i stany emocjonalne człowieka są bowiem znacznie bardziej skomplikowane, niż sądzimy. Już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku stwierdzono, że krytycznym elementem całego procesu jest osoba psychoterapeuty (tzn. to, jakim jest człowiekiem, co sobą reprezentuje). Jeśli zaś chodzi o metody psychoterapeutyczne, to są one dość różnorodne. Ich wspólną cechą jest to, że wpływają na psychikę pacjenta. Ma się tu do czynienia z wspomnianym wcześniej osobistym wpływem danego człowieka, czyli psychoterapeuty. Tworzy on relację psychoterapeutyczną oraz sojusz psychoterapeutyczny, a także stosuje potwierdzone naukowo metody.

 

Terapia Gestalt

To podejście terapeutyczne, które opiera się na psychoterapii humanistycznej. Podkreśla ono złożoność człowieka w jego unikalnej sytuacji życiowej - i zmierza do tego, by żył on pełniej niż wcześniej. Terapia ta na pierwszym miejscu stawia poszerzanie samoświadomości, która stać się ma podstawą kierowania własnym życiem. Psychoterapeuta stara się pomóc pacjentowi w rozumieniu "tu i teraz", co zwiększyć ma dobre samopoczucie, ale także wolność (pacjent sam zacznie podejmować ważne decyzje).